Regulamin

REGULAMIN  SKLEPU INTERNETOWEGO roweryimotorowery.pl
 
POSTANOWIENIE OGÓLNE
 
1. Właścicielem sklepu internetowego o nazwie roweryimotorowery.pl jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Paulina”  Zdzisław Grzędowicz pod adresem: 26-500 Szydłowiec ul Zamkowa 4  NIP 7991004556   REGON : 670752586  wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr. 1504 Urząd Gminy w Chlewiskach , zwany dalej PHU Paulina
2. PHU Paulina prowadzi sprzedaż na odległość za pośrednictwem sklepu  internetowego www.roweryimotorowery.pl, oraz sprzedaż w sklepie stacjonarnym.
3. Regulacje określające sposób funkcjonowania sklepu internetowego:
 
§ 1. REJESTRACJA – logowanie
 
 Logujący się na witrynie www.roweryimotorowery.pl oświadcza, iż jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych w zakresie zawierania umów kupna towarów i usług.
1. Osoby niepełnoletnie oraz inne osoby nie posiadające lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych  powinny dokonywać rejestracji za pośrednictwem osoby posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Każdy pełnoletni odwiedzający sklep internetowy znajdujący się pod domenie www.roweryimotorowery.pl ma prawo zalogować się i dokonywać zakupów w sklepie internetowym . Rejestracja odbywa się za pośrednictwem witryny www.roweryimotorowery.pl. 
3.Klienci chcący dokonać jednorazowego zakupu nie muszą dokonywać trwałej rejestracji na stronie sklepu. Mogą dokonać rejestracji jednorazowej związanej tylko z jedną operacją zakupu. Jednocześnie informujemy, iż w takim przypadku nie będzie możliwe kontrolowanie postępowania w realizacji zamówienia, ani do żadnych z elementów witryny roweryimotorowery.pl dostępnej po pełnej rejestracji.
4. Przed dokonaniem zamówienia każdy z klientów naszego sklepu musi się upewnić, iż podane dane kontaktowe w tym: adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy są poprawne i zgodne ze stanem rzeczywistym.
5. Osoby zarejestrowane w naszym sklepie mogą wyrazić wolę na przystąpienie do programu powiadomień o aktualnych promocjach, wyprzedażach i ofertach specjalnych.
 
§  2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
 
1. Klienci chcący dokonać zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego roweryimotorowery.pl muszą zaakceptować regulamin sklepu umieszczony na tej witrynie.
2. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową www.roweryimotorowery.pl, lub telefonicznie (zamówienia telefoniczne dotyczą jedynie odbiorów osobistych w sklepach stacjonarnych).
3. Chcąc zamówić wybrany towar z zasobu internetowego sklepu  PHU Paulina za pośrednictwem witryny roweryimotorowery.pl, należy dokonać rejestracji konta – patrz § 1. REJESTRACJA – logowanie
4. Proces składania zamówień składa się z pięciu etapów:
a. Wybór towaru i dodanie go do koszyka.
b. Wybór sposobu płatności i dostawy
c. Uzupełnienie adresu dostawy/odbioru osobistego
d. Podsumowanie zamówienia
e. Płatność – zakończenie zamówienia.
5. Złożone zamówienie przez odwiedzającego internetowy sklep  PHU Paulina stanowi wyrażenie chęci kupna za cenę przedstawioną w tej witrynie, jednak ceny podane nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
6. Ceny towarów są podawane w polskich złotych i wyrażają wartość brutto, tj. zawierają podatek VAT.
7. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę.
8. Potwierdzenie zamówienia zostaje dokonane w chwili kiedy sprzedawca stwierdzi iż zamawiany towar jest kompletny i sprawny, a płatność w przypadku przedpłaty została zaksięgowana na koncie PKO BP, lub na koncie sklepu. Potwierdzenie należy rozumieć jako zawarcie umowy sprzedaży.
9. Jeśli sklep internetowy nie może zrealizować w całości lub części złożonego zamówienia z powodu braku zamówionych przedmiotów na stanie lub braku możliwości ich sprowadzenia sklep internetowy w ciągu trzech dni roboczych powiadomi konsumenta o braku kompletacji zamówienia lub kompletacji częściowej, mailowo lub telefonicznie celem ustalenia dalszych działań.
10. Termin realizacji zaczyna swój bieg w chwili potwierdzenia przez sprzedawcę przyjecie zamówienia, a kończy z chwilą odbioru towaru przez Konsumenta albo przesłania do zamawiającego powiadomienia o możliwości odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym.
11. Zamówienie zawierające produkty o różnym czasie realizacji jest przekazywane do wysyłki w chwili skompletowania całego zamówienia, a więc może ono trwać cały czas potrzebny na skompletowanie produktu o najdłuższym czasie realizacyjnym.
12. Wszelkie terminy realizacyjne są liczone w dniach roboczych i nie obejmuje czasu dostarczenia przesyłki zamawiającemu.
13. Odbiór osobisty. - Zamawiający ma prawo do składania zamówień drogą telefoniczną w przypadku chęci odbioru, lub zapoznania się z przedmiotem zamówienia w sklepie stacjonarnym w którym może na miejscu podjąć decyzję o chęci zakupu.
14. Do każdego zamówienia jest wystawiony paragon lub faktura – na życzenie.
15. Informujemy, że ceny asortymentu w internetowym sklepie roweryimotorowery.pl mogą różnić się od cen oferowanych w sklepie stacjonarnym . Dlatego aby skorzystać z cen prezentowanych na łamach witryny roweryimotorowery.pl należy złożyć stosowane zamówienie którego proces opisany jest w paragrafie drugim niniejszego regulaminu.
 
§  3. PŁATNOŚCI
 
1. Konsument ma możliwość wyboru formy płatności:
                1.1. Płatność przy odbiorze.
                1.1.1. Przy odbiorze osobistym zamówionego produktu płatności można dokonać gotówką.
                1.2. Płatności przy odbiorze z dostawą można dokonać wyłącznie gotówką
                1,3. Wpłata na rachunek bankowy sklepu PHU Paulina podany w panelu zakupu.
  2. Zwroty płatności – Jeżeli sklep internetowy nie może przyjąć złożonego zamówienia do realizacji, które wcześniej zostało opłacone w formie przedpłaty, to klient zostanie o tym fakcie poinformowany, a jego pieniądze zostaną zwrócone w ciągu czternastu dni od daty zaksięgowania wpłaty na konto sklepu, chyba że klient nie przekaże stosowanej informacji o nr konta na które ma być dokonany zwrot.
 
§ 4. DOSTAWA
 
1. Sklep PHU Paulina ma obowiązek dostarczenia zamówionego produktu bez wad.
2. Dostawy są realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD , DHL lub Poczty Polskiej
3. Paczki mogą być przesłane przez wskazanego przewoźnika lecz na koszt odbiorcy .
4. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu (rozerwane opakowanie, otwarte, zgniecione, mokre lub przepakowane w nieoryginalne opakowanie PHU Paulina) w czasie transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm pakowych W razie stwierdzenia uszkodzeń opakowania proszę sporządzić protokół reklamacyjny z kurierem opisując uszkodzenia zawartości i opakowania, lub odmówić przyjęcia przesyłki.
5. Przesyłki pobraniowe można opłacać jedynie gotówką, równo odliczoną kwotą.
6. Zamówienia można odbierać także w sklepie stacjonarnym w Szydłowcu.
7. Osoby które chcą osobiście się zapoznać z kupowanym przedmiotem zapraszamy do sklepu stacjonarnego w Szydłowcu ul Zamkowa 4
8. Darmową dostawą są objęte tylko wyznaczone przedmioty
9. Koszt wysyłki towarów jest doliczany do kosztów zamówienia.
10. Dokonując zamówienia kilku produktów konsument płaci tylko raz za przesyłkę.
11. Możliwe jest zakup roweru zmontowanego , wówczas koszt przesyłki obliczany jest indywidualnie w zależności od wielkości przesyłki.
12. Koszt wysyłki poza granice Polski jest ustalany indywidualnie z klientem i jest możliwy tylko i wyłącznie poprzez przedpłatę na konto.
13. Aktualna cena kosztów wysyłki dostępne z poziomu koszyka.
14. (Termin spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę – do określenia)
 
§ 5. REKLAMACJE
 
1. Rękojmia.
1.1. PHU Paulina jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień klienta, będącego konsumentem, jakie przysługują konsumentowi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W wypadku kwalifikacji któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, jako naruszającego interes konsumenta, w miejsce tego postanowienia zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 
1.3. W przypadku wystąpienia problemu ze sprzętem zakupionym w naszym sklepie prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty mailowej na adres: agnieszka443@wp.pl. W treści informacji mailowej reklamujący powinien zawrzeć opisu problemu, wskazać numer rachunku/faktury, datę zakupu, imię i nazwisko na jakie przedmiot został zamówiony, oraz w razie możliwości przesłać stosowne zdjęcia przedstawiające cały przedmiot i miejsce wady w tym przedmiocie. Konsument może również zwrócić się z reklamacja  do najbliższej placówki serwisowej wskazanej w karcie gwarancyjnej.  
 
1.4. Jeśli reklamowany przedmiot będzie wymagał dostarczenia do oględzin przez sprzedawcę Konsument powinien wysłać reklamowany towar na adres: PHU Paulina ul Zamkowa 4   26-500 Szydłowiec przez wskazanego lub dowolnego kuriera . Koszty dostarczenia reklamowanego towaru zostaną zwrócone konsumentowi tylko w przypadku uwzględnienia przez sprzedawcę uzasadnionej reklamacji.
1.5. Serwis PHU Paulina ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od zgłoszenia reklamacji, informując Konsumenta o dalszych czynnościach niezbędnych celem realizacji reklamacji.
 
1.6. Sklep PHU Paulina wymieni wadliwy produkt na wolny od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. W przypadku żądania zwrotu pieniędzy gdy wada jest zbyt duża i nie możliwa do usunięcia zwrot  na rzecz Konsumenta nastąpi bezzwłocznie. W przypadku żądania obniżenia ceny konsument zobowiązany jest do wyznaczenia PHU Paulina terminu na zwrot różnicy pomiędzy ceną zapłaconą, a żądanym obniżeniem.
1.7. Konsument jest uprawniony do pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m. in. poprzez postępowanie przed sądem konsumenckim działający przy Inspekcji Handlowej czy poprzez wszczęcie postępowania mediacyjnego przed wojewódzkim inspektorem Inspekcji Handlowej. Więcej informacji Konsument uzyska pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 
2. Gwarancja jakości towaru.
2.1. Wszystkie przedmioty oferowane w naszym sklepie są objęte gwarancją producenta chyba, że w opisie karty gwarancyjnej wydanej kupującemu wskazano inny podmiot, na którym ciążą obowiązki gwaranta.
 
2.2. W zakresie oferowanego przez Sklep PHU Paulina towaru obowiązki gwaranta obciążają producenta sprzętu rowerowego, nie zaś sprzedawcę. PHU Paulina jako sprzedawca nie jest producentem towarów sprzedawanych za pośrednictwem sklepu www.roweryimotorowery.pl i tym samym nie jest wystawcą kart gwarancyjnych. Powyższa okoliczność wynika również z treści poszczególnych kart gwarancyjnych.
 
2.3. Sygnalizacyjnie sprzedawca podaje poniżej typowe ograniczenia gwarancji udzielanej przez producentów, wprowadzone do treści kart gwarancyjnych. Mianowicie, gwarant nie uwzględnia reklamacji, które dotyczą:
elementów podlegających naturalnej eksploatacji, naturalnemu zużyciu, w tym zmęczeniu materiału,
uszkodzenia powstałego na skutek wypadków kupującego lub katastrof naturalnych,
uszkodzenia powstałego podczas montażu lub demontażu nie dokonanego przez sprzedawcę,
uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego smarowania lub jego braku,
pęknięcia oraz wygięcie osi pedałów, piast, korb itp.,
elementów i materiałów takich jak: łożyska, gwinty, powłoki galwaniczne oraz lakiernicze, ogumienie,
różnic w wyświetlanych kolorach i proporcjach wynikających z indywidualnych ustawień komputera lub innego urządzenia za pośrednictwie którego dokonano zakupu,
jakości dostawy, czy realizacji płatności.
 
2.4. Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji zawartych w zapisach kart gwarancyjnych na poszczególne produkty sprzedawane przez PHU Paulina w ramach sklepu internetowego, kupujący może dopytać sprzedawcę przed decyzją o zakupie za pośrednictwem maila pod adresem: agnieszka443@wp.pl
 
§  6. ZWROTY
 
1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu ( tj. koszt przesyłki zwróconego towaru )  . Powyższe dotyczy również przypadku, w którym Zamawiający złożył zamówienie drogą telefoniczną i zdecydował się na osobisty odbiór towaru w sklepie stacjonarnym lub wyraził chęć zapoznania się z przedmiotem zamówienia w sklepie stacjonarnym, w następstwie którego podjął decyzję o chęci zakupu.
 
2. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, o którym mowa w §4 ust. 1 PHU Paulina nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
3. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres:  PHU Paulina ul Zamkowa 4   26-500 Szydłowiec
    Konsument ma prawo skorzystania z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 
4. Wskazany powyżej termin 14-dniowy liczony jest od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży powinno zawierać nr dowodu zakupu, nazwę zwracanego przedmiotu, datę zakupu, datę odbioru towaru. Środki pieniężne zostaną zwrócone drogą elektroniczną na konto nabywcy z którego została dokonana zapłata za zamówienie. Jeśli zakup został opłacony gotówką, klient ma obowiązek wskazać formę zwrotu pieniędzy na oświadczeniu opatrzonym czytelnym podpisem odręcznym.
5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Sklep PHU Paulina niezwłocznie po otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności . PHU Paulina może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz  niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy oraz ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy,
6. Zwracany przez konsumenta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Zwrócony towar powinien być kompletny zwrócony wraz z wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży, na adres: PHU Paulina ul Zamkowa 4   26-500Szydłowiec
7. Zwrotów za pobraniem nie przyjmujemy.
8. Konsument chcący dokonać zwrotu jest zobowiązany do przekazania towaru osobiście lub za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
9. Jeśli zakup wielu przedmiotów został dokonany z rabatem, a zwracana jest cześć zamówienia, może to skutkować anulowaniem rabatu.
10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samo-chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 
§  7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
Operatorem niniejszej witryny internetowej jest Sklep Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Paulina z siedzibą w Szydłowcu przy ul Zamkowa 4
(dalej zwana PHU Paulina).Sklep PHU Paulina obsługuje, witrynę sklepu internetowego roweryimotorowery.pl która umożliwia rejestrację kupujących wraz z ich danymi kontaktowymi. Rejestracja może być wymagana w celu uzyskania dostępu do określonych funkcji lub zakupu produktów prezentowanych na witrynie. Niniejsze zasady ochrony prywatności zawierają informacje dotyczące sposobu wykorzystania danych gromadzonych przez firmę PHU Paulina oraz możliwości kontaktu z firmą  w przypadku pytań lub wątpliwości.
1. Jakie rodzaje informacji gromadzi firma PHU Paulina.?
- Jeśli użytkownik zdecyduje się na rejestrację w naszej witrynie, Sklep PHU Paulina może poprosić go o takie dane, jak nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu.
 PHU Paulina może także zbierać szczegółowe informacje na temat działań i osobistych preferencji użytkowników odwiedzających jej witryny internetowe. Informacje te dotyczą bezpośrednio działania serwisu interentowego (patrz punkt „Pliki cookie" poniżej).
Przed przekazaniem firmie PHU Paulina jakichkolwiek danych osobowych dotyczących innych osób (na przykład w przypadku promocji typu „wyślij znajomemu") należy zawsze uzyskać wcześniej ich zgodę. Sklep PHU Paulina prosi o sprawdzanie, czy podane dane osobowe są dokładne i aktualne oraz o poinformowanie jej w przypadku jakichkolwiek zmian.
Osoby dokonujące zakupu „bez rejestracji” pozostawiają dane osobowe jedynie do wykorzystania przy realizacji zamówienia, a ich dane są przechowywane wyłącznie do celów fiskalnych i nie są dalej przetwarzane.
2. Do czego używane są zebrane informacje?
Sklep PHU Paulina wykorzystuje zebrane informacje na kilka różnych sposobów:
do prowadzenia swojej witryn oraz oferowania za ich pośrednictwem poszukiwanych informacji i usług, w tym materiałów do pobrania, promocji,
do obsługi sprzedaży prezentowanych produktów na swojej witrynie,
do wystawiania dokumentów zakupu,
do rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych,
do obsługi zwrotów towarów,
do identyfikacji wpłat dokonywanych przelewami,
do realizacji przesyłek z zamówionym artykułem,
w badaniach wewnętrznych służących ulepszeniu witryn, produktów i usług,
do wysyłania biuletynów informacyjnych i informacji marketingowych dotyczących produktów i usług sklepu roweryimotorowery.pl, ale tylko w zakresie żądanym przez użytkownika lub dozwolonym przez prawo (patrz punkt „Jak się wyrejestrować" poniżej),
do korespondencji administracyjnej (np. w razie zapomnienia hasła),
do zapobiegania oszustwom i nadużyciom dokonywanym za pośrednictwem nieautoryzowanym wykorzystaniem witryn internetowej i usług firmy PHU Paulina , oraz wykrywania tych oszustw i nadużyć w celu ochrony bezpieczeństwa wszystkich zarejestrowanych użytkowników.
 W wyjątkowych sytuacjach dane osobowe użytkowników mogą zostać ujawnione. Sytuacja taka może zajść, gdy jest to wymagane przez prawo, lub w ramach sprzedaży firmy, albo jej restrukturyzacji. Wówczas może dojść do przekazania danych użytkowników.
3. Pliki cookie
W witrynie internetowej Sklepu PHU Paulina można napotkać pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które witryna wysyła do komputera użytkownika w celu rejestracji jego aktywności online. Pliki cookie mogą być wykorzystywane w celu umożliwienia lepszej personalizacji witryn internetowych, udoskonalenia określonych aspektów ich wykorzystania oraz rejestracji działań prowadzonych online. Obsługę tych plików można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki, jednak wówczas niektóre funkcje witryn internetowych mogą przestać być dostępne.
4. Bezpieczeństwo
PHU Paulina z należytą starannością skupia swoje działania ku zapewnieniu uzasadnionej ochrony danych osobowych swoich klientów. Oznacza to m.in. utworzenie odpowiednich zasad i procedur służących ograniczeniu do minimum nieuprawnionego dostępu do danych użytkowników i ryzyka ich ujawnienia. PHU Paulina nie gwarantuje jednak całkowitego wykluczenia ryzyka nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych przez włamywaczy. Dlatego zwracamy uwagę na właściwe zachowania ze strony logujących się na naszej witrynie o zapewnienie należytej uwagi w przechowywaniu hasła do kont w bezpiecznym miejscu i nie powinno się ich ujawniać innym osobom. Jeśli hasło zostanie wykorzystane w nieuprawniony sposób lub dojdzie do innego zagrożenia bezpieczeństwa, należy natychmiast powiadomić Sklep PHU Paulina o takiej sytuacji wysyłając zgłoszenie na adres mailowy agnieszka443@wp.pl.
6. Dzieci do lat osiemnastu przed podaniem danych osobowych zobowiązane są do przekazania zgody rodziców lub prawnych opiekunów. 
7. Jak się wyrejestrować
Aby nie otrzymywać dalszych wiadomości marketingowych  skorzystaj z zakładki „Twoje konto” umieszczonej w obszarze rejestracji witryny roweryimotorowery.pl w której nastąpiła rejestracja, i zmień swoje ustawienia dotyczące wiadomości, lub usuń konto całkowicie. 
8. Kontakt z sklepem PHU Paulina
Użytkownik ma prawo wiedzieć, jakie jego dane osobowe są przechowywane przez firmę i w jaki sposób są przetwarzane. Aby uzyskiwać informacje jakie dane osobowe są przechowywane przez PHU Paulina , zaloguj się na stronie skleprowerowy.pl i przejdź do zakładki „Twoje konto” lub skontaktuj się z nami pod adresem agnieszka443@wp.pl. W wiadomości zaznacz pod jakim adresem witryny dokonałeś rejestracji swoich danych, oraz zaznacz jakiej informację o nich chcesz uzyskać. Należy pamiętać, że Sklep PHU Paulina może poprosić użytkownika o potwierdzenie tożsamości rozpatrując wniosek.
 
§ 8. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
 
1. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w naszym regulaminie. Osoby odwiedzające nasz sklep obowiązuje zawsze aktualny regulamin, dostępny na tej stronie. Osoby zarejestrowane w serwisie handlowym roweryimotoroewry.pl będą informowane o zmianach w regulaminie drogą mailową.
2. Osoba niepełnoletnie która nie dostarczy administratorowi roweryimotorowery.pl zgody rodzicielskiej lub prawnego opiekuna na zawieranie umowy kupna może liczyć się z usunięciem konta, oraz obciążeniem rodziców lub prawnego opiekuna kosztami zwrotu zamówionych przedmiotów, oraz kosztami obsługi.
3. Odwiedzający sklep chcący połączyć konto sklepu roweryimotorowery.pl” z kontem na portalu społecznościowym „Facebook” wyrażają zgodę na migrację danych niezbędnych z „Facebook” do połączenia kont, lub utworzenia nowego konta w sklepie PHU Paulina.
4.PHU Paulina informuje iż prezentowane treści na witrynie www.roweryimotorowery.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i są jedynie zaproszeniem do składania ofert kupna w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 
Pliki "Cookies"
Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i zapisywane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczyt wyłącznie przez stronę która je utworzyła.
 
Wykorzystywanie plików "Cookies"
Pliki cookies używane na tej witrynie umożliwiają wyświetlanie treści dostosowanych do potrzeb użytkownika. Pozwalają także badać upodobania użytkowników poprzez tworzenie statystyk, a tym samym podnosić jakość usług oferowanych przez serwis internetowy.
 
Ustawienia przeglądarki internetowej
Większość oprogramowania do przeglądania stron internetowych domyślnie akceptuje przechowywanie plików cookies. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany tych ustawień z poziomu swojej przeglądarki internetowej.
Wyłączenie plików cookies może mieć jednak wpływ na poprawność działania niektórych funkcji witryny.
 
 
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 
Adresat:
PHU Paulina  Zdzisław Grzędowicz 26-500 Szydłowiec  ul Zamkowa 4
 
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rze-czy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rze-czy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) :
 
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) :
Imię i nazwisko konsumenta(-ów) :
Adres konsumenta(-ów) :
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data: 
 
(*) Wpisać brakujące słowo.
 
CREATED BY Agencja interaktywna Media Project Group

W kilku słowach: rowery szydłowiec, sklep rowerowy, sklep rowerowy online, internetowy sklep rowerowy, rowery sklep, rowery sklep internetowy, sklep z rowerami, sklep z rowerami online, akcesoria rowerowe, akcesoria do roweru, akserowia do rowerów, akcesoria rowerowe, rower górski sklep, rower miejski sklep, Rower Kross, Rower ROMET